Energie advies op maat


Om energie te besparen hebt u een advies op maat nodig: daarmee kunt u efficiënt en doelgericht energie besparen. Want een betere energieprestatie betekent een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat. Bouwbedrijf Poorthuis kan u van dienst zijn bij het opstellen van een gecertificeerd maatwerkadvies energiebepaling (EPA) en bij het uitvoeren van de nodige energie besparende maatregelen.

Gecertificeerd maatwerkadvies energiebepaling
Een Energieprestatieadvies (EPA) geeft u inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een advies van Bouwbedrijf Poorthuis betekent een gecertificeerd advies met de volgende voordelen:

 

  • een helder overzicht van de huidige energieprestaties van een gebouw
  • inzicht in verbetermaatregelen
  • inzicht in kosten, baten en terugverdientijden van verbetermaatregelen
  • inzicht in CO2 reductie door het uitvoeren van de verbetermaatregelen
  • een basis voor overleg in het kader van de Wet milieubeheer

Voordeel bedrijven

Investeringsaftrek:

voor bedrijven is een energieprestatieadvies extra interessant vanwege het belastingvoordeel waarmee bedrijven premie kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende maatregelen.
De energie adviseur van Bouwbedrijf Poorthuis kan u vertellen wat in uw situatie voor u interessant is.

 

Voordeel particulieren

EPA Energielabel woningen:

vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij nieuwe verhuur of verkoop van gebouwen en woningen. Het EPA maatwerkadvies geeft meer dan een energielabel, omdat het gedetailleerder ingaat op de verbeteringsmaatregelen die u kunt treffen.
Bouwbedrijf Poorthuis kan u informatie geven over de mogelijke subsidieregelingen die voor u van toepassing zijn.

 

Voor een maatwerkadvies energiebepaling gaat u naar Bouwbedrijf Poorthuis

Voorbeelden van uitgevoerde maatregelen (foto’s van …?) Bij deze foto’s een korte zin met tekst waar het om gaat?