Eekboerstraat 37, 7575 AV Oldenzaal
0541-512739
Website update: 19 maart 2024

AVG

Privacy verklaring Bouwbedrijf Poorthuis

Wij respecteren uw privacy

Bouwbedrijf Poorthuis & Zoon respecteert de privacy van haar medewerkers en online bezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.poorthuis-bouw.nl biedt de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u een vraag invullen bij contact. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat je het verzoek hebt ingediend behandelen.